ส่งเมล์ถึงเรา: hello@qcyber.com

ติดต่อเรา: ทางอีเมล์ เปิด ทุกวัน ไม่หยุด

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

QCYBER SOLUTIONS > เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์

ลักษณะเฉพาะของบริการ:

 • เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ คือ ทำผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • เราจัดหาผู้ให้ข้อมูล และโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการได้มาซึ่งข้อมูล
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น เลือกตามกลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา ตามอาชีพ ตามแหล่งที่อยู่ (จังหวัด หรือเฉพาะเจาะจงเช่นในโรงพยาบาล ในโรงงาน เป็นต้น) ฯ หรือสามารถเลือกกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงลึกขึ้นเช่น กลุ่มผู้ใช้งานมือถือแต่ละยี่ห้อ แต่ละระบบปฏิบัติการ เรามีโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลรองรับ
 • เรามีสมาชิกที่พร้อมจะร่วมให้ข้อมูลจำนวนมาก (ไม่ใช่การบังคับหรือตื้อให้ใครมาตอบ แล้วก็ทำแบบขอไปที) และสมาชิกจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีผู้ให้การสนับสนุน

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องเตรียม:

 • ไฟล์แบบสอบถาม (word)

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ:

 • ไฟล์ข้อมูลออนไลน์ ทั้งแบบpdf ของแต่ละคน หรือไฟล์ excel เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ
 • เข้าถึงข้อมูลจริง (ใกล้เคียงที่สุด) จากผู้ทำแบบสอบถาม (ipไม่ซ้ำคน)
 • แบบสอบถามจะถูกทำทุกข้อเสมอ

หมายเหตุ:

 • เราอาจจะไม่ได้รับทุกงาน เนื่องจากบางกลุ่มเป้าหมาย อาจมีจำนวนผู้ให้ข้อมูลไม่ครบ โปรดส่งข้อมูลที่คุณต้องการในแบบฟอร์มเสนอราคา เราจะตอบกลับพร้อมข้อมุล ทุกการติดต่อภายใน24ชม.
 • ข้อมูลที่ได้รับ ถึงแม้จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจริงไม่ได้บังคับมาตอบ และเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ก็อาจมีปัจจัยแวดล้อมบางอย่าง ที่เราควบคุมไม่ได้ เช่นอารมณ์ของผู้ทำแบบสอบถามขณะนั้น ส่งผลต่อความคาดเคลื่อนก็ได้, กรณีพบข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลมากๆนั้น สามารถแจ้งเลขที่กำกับแบบสอบถามให้เราทราบเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของเราต่อ และเรายินดีเก็บข้อมูลชดเชยให้ใหม่.
 • ธุรกิจที่ต้องการสำรวจตลาด ความต้องการ มุมมองทัศนคติของผู้บริโภค
 • นักศึกษา โครงการวิจัย
 • เสนอราคา, ขึ้นอยู่กับประเภทแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ระยะเวลา.
 • *สำหรับผู้ว่าจ้างนิติบุคคล: มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน ไม่มีvat
 • ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา (เมนูด้านซ้าย), ซึ่งคุณจะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เราในแบบฟอร์ม
 • เราจะติดต่อกลับพร้อมข้อมูล ภายใน24ชม.

ยังไม่เปิดบริการ:

 • ออกแบบแบบสอบถาม/เครื่องมือวิจัย
 • วิเคราะห์ ประมวลผล
 • ทำวิจัย